30-500 | | ΚΑΛΟΥΠΙΑ

30-500 | | ΚΑΛΟΥΠΙΑ

In stock

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΖΕΥΓΗ
Φ 260
Φ 309
Φ 404
Φ 304
Φ 319
Φ 374
Φ 360
Φ 264
Φ 364
Φ 284
Φ 105
Φ 224
Φ 102
Φ 106
Φ 99
Φ 114
Φ 105
Φ 214
Φ 104
Φ 279
Φ 229
Φ 239ΘΥΛΗΚΑ
Φ 179,4
Φ 319-6
Φ 230,2
Φ 164,5
Φ 230
Φ 205
Φ 145
Φ 255,2
Φ 306,2
Φ 404
Φ 260,5
Φ 278
Φ 105,4
Φ 95,2ΑΡΣΕΝΙΚΑ
Φ 277

Περιγραφή

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΖΕΥΓΗ
Φ 260
Φ 309
Φ 404
Φ 304
Φ 319
Φ 374
Φ 360
Φ 264
Φ 364
Φ 284
Φ 105
Φ 224
Φ 102
Φ 106
Φ 99
Φ 114
Φ 105
Φ 214
Φ 104
Φ 279
Φ 229
Φ 239ΘΥΛΗΚΑ
Φ 179,4
Φ 319-6
Φ 230,2
Φ 164,5
Φ 230
Φ 205
Φ 145
Φ 255,2
Φ 306,2
Φ 404
Φ 260,5
Φ 278
Φ 105,4
Φ 95,2ΑΡΣΕΝΙΚΑ
Φ 277