10-006 | 4M 200T | STOJAREN PIESOK

10-006 | 4M 200T | STOJAREN PIESOK

In stock

ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Δύναμη πίεσης τόνοι: 200t
Μήκος λαμαρίνας: 4000mm