10-003 | ΣΤΡΑΝΤΖΑ 2,5M 4mm | RAS

10-003 | ΣΤΡΑΝΤΖΑ 2,5M 4mm | RAS

In stock

Πάχος λαμαρίνας: 4mm
Μήκος λαμαρίνας: 2500mm