ΕλασματουργικάΚρουστικές Πρέσσες
›› 30-145 | | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΡΕΣΣΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 30-145

Κατασκευαστής: ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΡΕΣΣΑ

Διαστάσεις άνω τραπεζιού: 550x350mm

Διαστάσεις κατώ τραπεζιού: 220x480mm

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications