95-313 | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ Ζ ΥΨΟΣ: 4,5Μ ΦΑΡΔΟΣ: 0,9Μ

95-313 | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ Ζ ΥΨΟΣ: 4,5Μ ΦΑΡΔΟΣ: 0,9Μ

In stock