95-312 | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ Ζ ΥΨΟΣ: 3,5Μ ΦΑΡΔΟΣ: 1,1Μ

95-312 | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ Ζ ΥΨΟΣ: 3,5Μ ΦΑΡΔΟΣ: 1,1Μ

In stock