95-304 | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 4,7x2m

95-304 | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 4,7x2m

In stock

ΜΗΚΟΣ : 4,7m

ΦΑΡΔΟΣ : 2m

TEMAXIA : 2