95-300 | ΓΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΙΝΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

95-300 | ΓΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΙΝΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

In stock

ΓΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΙΝΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 20 ΤΟΝΟΥΣ ΒΑΡΟΣ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ

MADE IN GERMANY