95-132 | 3 ΤΕΜΑΧΙΑ | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

95-132 | 3 ΤΕΜΑΧΙΑ | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

In stock

ΜΗΚΟΣ 1,6Μ ΦΑΡΔΟΣ 0,8Μ

ΜΗΚΟΣ 1,1Μ ΦΑΡΔΟΣ 0,6Μ

ΜΗΚΟΣ 0,9Μ ΦΑΡΔΟΣ 0,5Μ