95-120 | 2,5Μ ΜΗΚΟΣ 0,2Μ ΚΑΙ 0,3Μ ΦΑΡΔΟΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

95-120 | 2,5Μ ΜΗΚΟΣ 0,2Μ ΚΑΙ 0,3Μ ΦΑΡΔΟΣ | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

In stock

Παρατηρήσεις: ΤΑΙΝΙΑ 2,5Μ ΜΗΚΟΣ 0,2Μ ΦΑΡΔΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΑΙΝΙΑ 2,5Μ ΜΗΚΟΣ 0,3Μ ΦΑΡΔΟΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ

Περιγραφή

Παρατηρήσεις: ΤΑΙΝΙΑ 2,5Μ ΜΗΚΟΣ 0,2Μ ΦΑΡΔΟΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΑΙΝΙΑ 2,5Μ ΜΗΚΟΣ 0,3Μ ΦΑΡΔΟΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ