95-110 | 5 ΜΕΤΡΑ | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ – ΤΣΟΥΒΑΛΙΑ

95-110 | 5 ΜΕΤΡΑ | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ – ΤΣΟΥΒΑΛΙΑ

In stock