95-078 | ΓΙΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΑ | ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5Μ ΜΗΚΟΣ 0,5Μ ΦΑΡΔΟΣ

95-078 | ΓΙΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΙΒΩΤΙΑ | ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5Μ ΜΗΚΟΣ 0,5Μ ΦΑΡΔΟΣ

In stock

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ