95-067 | ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

95-067 | ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

In stock

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 37kW

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΥΛΟΥ 700x600mm

Περιγραφή