94-017 | | ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΕΞΕΔΡΑ. ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ

94-017 | | ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΕΞΕΔΡΑ. ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ

In stock

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΕΞΕΔΡΑ. ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DIESEL.
ΥΨΟΣ: 18 m

Περιγραφή

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΕΞΕΔΡΑ. ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DIESEL.
ΥΨΟΣ: 18 m