91-079 | ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ | DEMAG 1600kgr

91-079 | ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ | DEMAG 1600kgr

In stock