91-072 | | ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ STAHL 1t

91-072 | | ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ STAHL 1t

In stock

Παρατηρήσεις: ΤΕΜΑΧΙΑ 5

Περιγραφή

Παρατηρήσεις: ΤΕΜΑΧΙΑ 5