91-069 | ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ | ΒΑΡΟΥΛΚΟ STAHL 2t

91-069 | ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ | ΒΑΡΟΥΛΚΟ STAHL 2t

In stock

Παρατηρήσεις: 2 TEMAXIA

Περιγραφή

Παρατηρήσεις: 2 TEMAXIA