70-047 | | ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ

70-047 | | ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ

In stock

ΦΑΡΔΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ: 250mm
ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ: 2mm

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 210mm