70-045 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

70-045 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

In stock

ΦΑΡΔΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ: 320mm
ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ: 2mm
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 150mm