70-012 | | ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΡΕΣΣΑΚΙΑ (ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ)

70-012 | | ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΡΕΣΣΑΚΙΑ (ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ)

In stock

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΡΕΣΣΑΚΙΑ (ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ) ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΑΜΜΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Περιγραφή

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΡΕΣΣΑΚΙΑ (ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ) ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΑΜΜΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ