70-010 | ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ | SAF

70-010 | ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ | SAF

In stock

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 6 ΜΠΕΚ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 3 x 15 m

Περιγραφή

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 6 ΜΠΕΚ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 3 x 15 m