40-125 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ 20t

40-125 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ 20t

In stock

ΠΙΕΣΗ: 20t

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 450x400mm

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 400mm