40-091 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ 700t | DESMA

40-091 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ 700t | DESMA

In stock

Δύναμη πίεσης τόνοι: 700t
Ανοιγμα μεταξύ κολώνας: 900x800mm