09-009 | ΦΡΕΖΟΠΛΑΝΗ | REICHLE & KNOEDLER

09-009 | ΦΡΕΖΟΠΛΑΝΗ | REICHLE & KNOEDLER

In stock

3 ΚΕΦΑΛΕΣ ΠΛΑΝΗΣ 

1 ΚΕΦΑΛΗ ΦΡΕΖΑΣ

20-1000 ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΛΟΝΩΝ 1270mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 1120x4200mm