07-020 | ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3000x300mm | ALPA RVA 3000

07-020 | ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3000x300mm | ALPA RVA 3000

In stock

Ιπποδύναμη: 15kw

Περιγραφή

Ιπποδύναμη: 15kw