07-018 | ΔΙΠΛΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠΟ 0 ΩΣ Φ120 | RSA ENTGRAT

07-018 | ΔΙΠΛΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΠΟ 0 ΩΣ Φ120 | RSA ENTGRAT

In stock

Παρατηρήσεις: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ

Περιγραφή

Παρατηρήσεις: ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΡΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΟΔΟΚΩΝ