07-017 | ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | STANKOIMPORT

07-017 | ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | STANKOIMPORT

In stock

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ 700x300mm

Περιγραφή

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ 700x300mm