04-026 | ΚΑΘΕΤΗ ΦΡΕΖΑ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ

04-026 | ΚΑΘΕΤΗ ΦΡΕΖΑ ΜΕ ΣΠΑΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ

In stock

Χ: 1000

Y: 900

Z: 400

ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ