03-015 | ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΟ | WAGNER

03-015 | ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΟ | WAGNER

In stock

Τεχνικά χαρακτηριστικά: *ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 500mm
*ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
*ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 200x120mm

Παρατηρήσεις: *ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Περιγραφή

Τεχνικά χαρακτηριστικά: *ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 500mm
*ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
*ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 200x120mm

Παρατηρήσεις: *ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ