03-002 | ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ | TRENJAEGER

03-002 | ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ | TRENJAEGER

In stock

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΟΠΗ 230Χ600mm
Παρατηρήσεις: IPE 600
SQUARE 200×200
ROUND Φ230
FLAT 230×600
SAW BLADE Φ 800
LEFT/RIGHT 45 degrees

Περιγραφή

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΟΠΗ 230Χ600mm
Παρατηρήσεις: IPE 600
SQUARE 200×200
ROUND Φ230
FLAT 230×600
SAW BLADE Φ 800
LEFT/RIGHT 45 degrees