ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΣΑ ECLAIR 6m 600t & ΨΑΛΙΔΙ ECLAIR 6m 20mm