ΔιάφοραΔιάφορα
›› 95-124 | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 95-124

Κατασκευαστής: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΕΙΑ

Τύπος: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications