ΔιάφοραΔιάφορα
›› 95-123 | ΓΙΑ ΦΡΟΥΤΑ | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΕΒΑΤΟΡΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 95-123

Κατασκευαστής: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΕΒΑΤΟΡΙ

Τύπος: ΓΙΑ ΦΡΟΥΤΑ

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications