ΔιάφοραΔιάφορα
›› 95-118 | 350lt και 500lt | ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 95-118

Κατασκευαστής: ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ

Τύπος: 350lt και 500lt

Παρατηρήσεις: ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ 350lt 4 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ 500lt 8 TEMAXIA

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications