ΔιάφοραΔιάφορα
›› 95-116 | 90kw 1500 ΣΤΡΟΦΕΣ | ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΑΕΡΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 95-116

Κατασκευαστής: ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΑΕΡΟΣ

Τύπος: 90kw 1500 ΣΤΡΟΦΕΣ

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications