ΔιάφοραΔιάφορα
›› 95-115 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ | ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ ΑΕΡΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 95-115

Κατασκευαστής: ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ ΑΕΡΟΣ

Τύπος: ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications