ΔιάφοραΔιάφορα
›› 95-110 | 5 ΜΕΤΡΑ | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 95-110

Κατασκευαστής: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑ

Τύπος: 5 ΜΕΤΡΑ

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications