ΔιάφοραΔιάφορα
›› 95-108 | ΑΠΟ 2 ΩΣ 130PS | ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 95-108

Κατασκευαστής: ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ

Τύπος: ΑΠΟ 2 ΩΣ 130PS

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications