ΔιάφοραΔιάφορα
›› 95-107 | ΠΛΑΝΗ - ΣΒΟΥΡΑ - ΤΡΥΠΑΝΙ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 95-107

Κατασκευαστής: ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

Τύπος: ΠΛΑΝΗ - ΣΒΟΥΡΑ - ΤΡΥΠΑΝΙ

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications