ΔιάφοραΔιάφορα
›› 95-101 | 15kw | ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΑΕΡΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 95-101

Κατασκευαστής: ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΑΕΡΟΣ

Τύπος: 15kw

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications