ΔιάφοραΔιάφορα
›› 95-097 | | ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ ΑΕΡΟΣ 15kw

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 95-097

Κατασκευαστής: ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ ΑΕΡΟΣ 15kw

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 2 TEMAXIA

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications