ΔιάφοραΔιάφορα
›› 95-095 | | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΕΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 95-095

Κατασκευαστής: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΕΙΕΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά: A) ΜΗΚΟΣ 2,5Μ ΦΑΡΔΟΣ 25CM B) ΜΗΚΟΣ 3,0Μ ΦΑΡΔΟΣ 25CM

Παρατηρήσεις: 2 TEMAXIA

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications