ΔιάφοραΔιάφορα
›› 95-081 | | ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ 5,5kw

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 95-081

Κατασκευαστής: ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ 5,5kw

Παρατηρήσεις: 4 TEMAXIA

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications