ΔιάφοραΔιάφορα
›› 95-076 | | ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΛΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 95-076

Κατασκευαστής: ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΛΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΣΤΟΜΙΟ 1300x1000mm

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications