ΔιάφοραΔιάφορα
›› 95-072 | | ΜΟΤΕΡ SIEMENS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 95-072

Κατασκευαστής: ΜΟΤΕΡ SIEMENS

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 132kw 986 στροφές

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications