ΔιάφοραΔιάφορα
›› 95-051 | 6m και 8m | ΤΑΙΝΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 95-051

Κατασκευαστής: ΤΑΙΝΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΞΥΛΟΥ

Τύπος: 6m και 8m

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ρυθμιζόμενου ύψους !!

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications