ΔιάφοραΔιάφορα
›› 95-041 | | ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΕΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 95-041

Κατασκευαστής: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΕΙΕΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΕΙΕΣ ΑΠΟ 0,5m ΩΣ 6m ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications