ΔιάφοραΔιάφορα
›› 95-004 | | ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ ΑΕΡΟΣ (ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 95-004

Κατασκευαστής: ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ ΑΕΡΟΣ (ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ)

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications