ΔιάφοραΑνυψωτικές Ράμπες
›› 94-017 | | ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΕΞΕΔΡΑ. ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 94-017

Κατασκευαστής: ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΕΞΕΔΡΑ. ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΕΞΕΔΡΑ. ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DIESEL. ΥΨΟΣ: 18 m

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications