ΔιάφοραΓεννήτριες
›› 94-008 | PERKINS MOTOR | STAMFORD 325 KVA

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 94-008

Κατασκευαστής: STAMFORD 325 KVA

Τύπος: PERKINS MOTOR

Παρατηρήσεις: 264 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα κείμενα και οι φωτογραφίες είναι ιδιοκτησία της "Πιτσίκογλου Αθ. Γώργιος"

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος υλικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

2013 - powered by webApplications